عکس کینگ | تصاویر

شلیک به قلب پدر برای معافیت از سربازی!

۲۱ آذر ۱۳۹۵
فرمانده انتظامی الیگودرز لرستان گفت: پسر جوانی در الیگودرز لرستان که برای رهایی از خدمت سربازی با اسلحه به پدرش شلیک کرده بود تا بتواند معافیت کفالت بگیرد، شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش میزان، سرهنگ خدارحم ذلقی گفت: جوانی ۲۰ ساله پس از چند ماه خدمت سربازی، در اقدامی غیر قابل باور تصمیم گرفت برای دریافت معافیت کفالت، پدر خود را با شلیک گلوله مصدوم کند.

وی افزود: این حادثه جمعه‌شب اتفاق افتاد و پس از بررسی‌های پلیس، مشخص شد که پسر ۲۰ ساله قصد مصدوم‌کردن پدر ۶۰ ساله‌اش را داشته است.

فرمانده انتظامی الیگودرز با اشاره به انجام بازجویی از جوان ۲۰ ساله خاطرنشان کرد: در بازجویی از این جوان، وی اعتراف کرد که هدفش از شلیک گلوله به سمت پدرش، مصدوم‌کردن وی بوده است.