عکس کینگ | تصاویر

حرکت ۱۵ اتوبوس برای خارج کردن مجروحان و بیماران از فوعه و کفریا

۲۵ آذر ۱۳۹۵
خبرنگار شبکه العالم از گنجانده شدن موضوع فوعه و کفریا در توافق حلب خبر داد.

 با گنجانده شدن موضوع فوعه و کفریا در توافق حلب، 15 اتوبوس برای خارج کردن مجروحان و بیماران به این دو شهر ارسال شد.

بر اساس این گزارش، خروج مجروحان و بیماران از کفریا و فوعه، به عنوان مرحله نخست این توافق درنظر گرفته شده است.

آمبولانسها از طریق گذرگاه الراموسه وارد مناطق حضور عناصر مسلح شدند تا مجروحان و بیماران را منتقل کنند.