عکس کینگ | تصاویر

ساخت دربهای محافظ سکو مترو به صورت صد درصد ایرانی

۲۸ آذر ۱۳۹۵
یک شرکت دانش بنیان در سومین نمایشگاه مشارکت تولیدکنندگان ایرانی درب محافظ سکوهای مترو را با قیمت ۴۰ درصد ارزانتر از نمونه‌های خارجی ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، علی طاهری مدیر بازرگانی این شرکت دانش بنیان با اشاره به اینکه به صورت صد در صد ایرانی موفق به ساخت درهای PSD شده‌اند، اظهار داشت:

طراحی و تولید دربهای محافظ برای اولین بار در ایران انجام شده است.

وی تصریح کرد: استفاده از این درب‌های محافظ در ایستگاه ها جدا از ارتقاء ایمنی مسافران می تواند باعث افزایش نظم و سرعت مسافرگیری در ایستگاه های مترو شود.

این تولید کننده ایرانی ادامه داد: ایجاد فضای تبلیغاتی بیشتر در ایستگاه ها و همچنین حفظ و کنترل بهتر دما در ایستگاه ها از دیگر فواید به کار بردن این درهاست.

بر اساس مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه، طاهری درادامه برپایی نمایشگاه مشارکت تولیدکنندگان ایرانی را در حمایت از شرکت های دانش بنیان بسیار مفید ارزیابی کرد و گفت: شرکت بهره برداری مترو تهران برای استفاده از این درهادرایستگاه های مترو توافقاتی را با ما داشته است.