عکس کینگ | تصاویر

وزارت ورزش به فدراسیون‌ها: به ترکیه نروید

۳۰ آذر ۱۳۹۵
معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان به فدراسیون‌ها اعلام کرد که از اعزام تیم‌ها به ترکیه خودداری کنند.

به گزارش تسنیم، معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان به تمام فدراسیون‌هاى ورزشى اعلام کرد تا اطلاع بعدى از اعزام تیم‌ها و نفرات ورزشى به کشور ترکیه خوددارى کنند.

دلیل این امر ناامنی‌ در ترکیه است.