عکس کینگ | تصاویر

روحانی پنج قانون را برای اجرا ابلاغ کرد

۸ دی ۱۳۹۵
رئیس جمهور در نامه‌های جداگانه‌ای به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری و دادگستری پنج قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در نامه‌های جداگانه‌ای به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری و دادگستری  پنج قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد.

«قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک» ، «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه به انضمام تشریفات(پروتکل) الحاقی» و «قانون موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان» ، سه قانونی بودند که روحانی برای اجرا به وزارت امور اقتصاد و دارایی ابلاغ کرد.

رئیس جمهور همچنین در نامه‌ای به وزارت دادگستری، قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری را برای اجرا ابلاغ کرد.

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن فرهنگستان ها و مجامع علمی آسیا نیز قانونی بود که روحانی برای اجرا به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ کرد.