عکس کینگ | تصاویر

سه پیکر آتش نشان شهید پیدا شد

۶ بهمن ۱۳۹۵
دقایقی قبل سه پیکر شهید آتش نشان پیدا شد و اجساد در حال خارج شدن از زیر آوار است.

در حال حاضر امدادگران مشغول خارج کردن یکی از اجساد هستند و دو جسد از زیر آوار خارج شده است. 

ظهر امروز دو جسد دیگر هم کشف شده بود.