عکس کینگ | تصاویر

نقش و نگار ناپسند بر چهره زیبای طبیعت

۱۸ بهمن ۱۳۹۵
یادگاری یا همان خطوط و نقش و نگارهایی که عده ای به هردلیل بر در و دیوار خیابان ها و درختان حک می کنند تا به خیالشان چیزی از خود به یادگار گذاشته باشند اما دریغ از اینکه با این فرهنگ ناپسند چهره زیبای طبیعت را مخدوش می کنند.