عکس کینگ | تصاویر

سارکوزی به دادگاه فراخوانده شد

۱۹ بهمن ۱۳۹۵
مقامات قضایی فرانسه از صدور احضاریه برای رئیس جمهوری اسبق این کشور به اتهام دستکاری حساب های مالی در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۲ خبر دادند.

به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «نیکلا سارکوزی» رئیس جمهوری اسبق فرانسه به اتهام فساد مالی و دستکاری حساب های مربوط به هزینه تبلیغات در جریان کمپین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۲ به دادگاه فراخوانده شد.

سارکوزی و حزب وی متهم هستند در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۲ مبلغ ۱۸ میلیون یورو (معادل ۲۰ میلیون دلار) را در حساب های خود ارائه نکرده، اما وی بارها این اتهام را رد کرده است.

سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۲ به «فرانسوا اولاند» شکست خورد.

دادگاه سارکوزی برای مشخص شدن اطلاع وی از دستکاری ها در حساب های مالی و هزینه های تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۲ برگزار می شود.

قوانین فرانسه سقف معینی را برای هزینه در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری مشخص کرده است و سارکوزی متهم است با همکاری یک شرکت، میزان هزینه های خود را پایین تر از میزان واقعی ارائه کرده است.