عکس کینگ | تصاویر

تشدید شرایط زمستانی در هفته آینده

۲۱ بهمن ۱۳۹۵
ریزش برف همراه با هوای سرد در حالی از روز پنجشنبه بر منطقه اردبیل حاکم شده است که تازه ترین الگوهای هواشناسی از تشدید شرایط زمستانی در طول هفته آینده در این منطقه حکایت دارند.

به گزارش ایرنا با نفوذ هوای سرد و مرطوب خزری از شامگاه دیروز (چهارشنبه) به اردبیل و به تدریج تقویت و گسترش دامنه آن بارش برف خفیف از قبل از ظهر امروز در منطقه آغاز و رفته و رفته بر میزان ناپایداری ها افزوده شده است.
بارش برف خفیف و گاهی بطور نسبی شدید که باتوجه به نقشه های هواشناسی اغلب فقط به اردبیل و نیز شرق این استان محدود می شود تا پایان شنبه پیش رو ادامه می یابد.
از نخستین ساعات سحرگاه یکشنبه بر میزان بارش ها در اردبیل افزوده شده و ریزش برف تا اوایل چهارشنبه هفته آینده ادامه می یابد که اوج و شدت آن برای روز دوشنبه و به خصوص قبل از ظهر این روز و نیز بعداز ظهر سه شنبه انتظار می رود. 
از روز چهارشنبه هفته آینده تا روزهای پایانی چله کوچک همچنان آسمان در اردبیل و نیمه شرق این استان ابری و گاهی با ریزش خفیف برف خواهد بود. 
اداره کل هواشناسی اردبیل نیز در پیش بینی هفتگی از بارش برف به شکل پراکنده طی امشب و فردا (جمعه) و نیز تشدید بارش ها از اوایل هفته آینده در بعضی نقاط این استان خبر داده است. 
به باور پیشینیان اردبیل واپسین روزهای چله کوچک یعنی دهه پایانی بهمن ماه اغلب بسیار سرد و پربرف می باشد.