عکس کینگ | تصاویر

ثبت نخستین روز هوای پاک تهران در زمستان ۹۵

۳۰ بهمن ۱۳۹۵
امروز شانزدهمین روز هوای پاک سال است. این نخستین روز هوای پاک در زمستان سال جاری است.

به گزارش خبرآنلاین؛ لیلا نظری، سخنگوی شركت كنترل كیفیت هوای تهران در این باره گفت: برآیند گزارش ایستگاه‌های سنجش كیفیت هوای تهران نشان می‌دهد شاخص امروز هوای تهران (شنبه ۳۰ بهمن) روی عدد ۴۴ و هوای پاك است.
به گفته نظری، از ابتدای سال جاری تاكنون هوا ۱۶ روز پاك، ۲۳۷ روز سالم، ۷۴ روز ناسالم برای گروه‌های حساس و ۹ روز ناسالم برای همه بوده است. بدین ترتیب هوای پایتخت در ۱۱ ماه گذشته از سال هر ۲۵ روز یك بار پاك بوده است. همچنین تعداد روزهای آلوده با هوای ناسالم برای همه نیز رشد ۵۰ درصدی نسبت به سال گذشته و رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به سال ۹۳ داشته است.

سال/شاخص
پاك
سالم
ناسالم براي گروه‌هاي حساس
ناسالم براي همه

۱۳۹۳
۱۳
۲۱۶
۱۰۴
۳

۱۳۹۴
۱۹
۲۱۲
۹۹
۶

۱۳۹۵
۱۶
۲۳۷
۷۴