عکس کینگ | تصاویر

رمزگشایی از طرح جلد مجله جنجالی

۵ اسفند ۱۳۹۵
مجله همشهری ماه که طرح جلد دی ماهش با تیتر "شاه و گدا" و دخترک گل‌فروش جنجال زیادی در فضای مجازی به پا کرده بود در آخرین شماره خود طرح جلد دیگری با تیتر "بی‌ارجی" و اجزای مختلفی که هر کدام نماد و کنایه از یک موضوع است منتشر شد.

 
در این طرح به تعطیلی کارخانه ارج و بیکاری کارگران، جوان عاشق آمریکا در حال خرید گلابی‌ها (کنایه از گلابی‌های برجام) باقیمتی به‌ظاهر بالا، هوای آلوده و پیرمردی که در حال سرفه است، عینک زدن لوگوی همشهری ماه (کنایه به سخن رئیس‌جمهور)، ایرباس جدید و آزار دیدن دختر گل‌فروش معروف از صدای آن و کامیون ساخت بتن (که احتمالاً اشاره به بتن‌ریزی در صنعت هسته‌ای است) اشاره شده است.