عکس کینگ | تصاویر

مجلس کاهش بودجه پژوهشی دستگاه‌ها را در سال ۹۶ ممنوع کرد

۱۰ اسفند ۱۳۹۵
به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مردم در خانه ملت، در ادامه بررسی بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، با تصویب بند الحاقی ۳ به تبصره ۹ لایحه، دولت را موظف به پرداخت ماهانه و منظم حقوق و مزایای تمام نیروهای شاغل در آموزش و پرورش کردند؛ نمایندگان همچنین، کاهش اعتبارات پژوهشی دستگاهها در سال ۹۶ را نیز ممنوع کردند.

بر اساس بند الحاقی ۳ «دولت موظف است به‌نحوی اقدام کند که کلیه پرداخت‌های نیروهای شاغل در وزارت آموزش و پرورش که بر اساس مجوز قانونی سازمان اداری و استخدامی کشور یا مجوزهای مجلس شورای اسلامی مشغول به خدمت هستند، به‌صورت ماهانه و همزمان از محل اعتبارات مصوب پیش‌بینی‌شده پرداخت شود.»

همچنین مطابق بند الحاقی ۴ «کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاههای اجرائی، ممنوع است.»