عکس کینگ | تصاویر

قشقاوی رئیس هیأت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در خارج از کشور شد

۱۸ اسفند ۱۳۹۵
توسط هیأت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان، رئیس و اعضای هیأت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در خارج از کشور منصوب شدند.

به گزارش ایسنا، با تصویب هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری طی حکمی از سوی رئیس هیأت نظارت، حسن قشقاوی معاون وزیر امور خارجه به عنوان رئیس، همچنین  مهدی اهری مصطفوی، محمدرضا حواصلی آشتیانی، میرمسعود حسینیان و محمود اصفهانی‌نژاد به عنوان اعضای هیأت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری خارج از کشور منصوب شدند.
نخستین جلسه هماهنگی در این خصوص صبح امروز در محل شورای نگهبان تشکیل شد. در این جلسه بر ضرورت جلب و مشارکت گسترده هموطنان خارج از کشور در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و همچنین نظارت دقیق و قانومند در این انتخابات تأکید شد.