عکس کینگ | تصاویر

حل مشکل ترافیک با تاکسی‌های پرنده در سنگاپور

۵ فروردین ۱۳۹۶
وزارت حمل و نقل سنگاپور در نظر دارد تا سال ۲۰۳۰ با استفاده از تاکسی‌های پرنده به مقابله با مشکل ترافیک برود.

به گزارش ایسنا، مقامات سنگاپور در تلاش هستند که برای مقابله با معضل ترافیک شهری بر اساس طرحی تازه از این تاکسی‌ها به منظور حمل و نقل مسافر استفاده کند.

بر همین اساس این وزارتخانه برای اجرای طرح فوق در حال همکاری با شرکت‌های مختلف جابه‌جایی مسافر است.

بنابر گزارش دیلی میل، خبر اجرای این طرح بلندپروازانه از سوی "پانگ کینگ کئونگ" از مقامات ارشدِ وزارت حمل و نقل سنگاپور و در یک گردهمایی که هفته جاری در سنگاپور برگزار شد، منتشر گردید.