عکس کینگ | تصاویر

خیابان‌های رویایی در «تهران»

۱۰ فروردین ۱۳۹۶
نام تهران بیش از کلان‌شهرهای دیگر کشورمان با معضل پیچیده ترافیک عجین شده است. ایام نوروز یکی از رویاهای شهروندان تهرانی به واقعیت تبدیل می شود….

تهران در دو دهه اخیر با مشکلات پیچیده‌‌‌ای دست‌ به گریبان بوده است. معضل ترافیک علی‌رغم ارائه خدمات مهندسی- فنی اعم از ایجاد بزرگراه‌ها و گسترش پل‌ها،‌ از یک سو سلامت روح و روان شهروندان را تهدید می‌کند و از دیگر سو چهره‌ نازیبایی از این کلان‌شهر را به تصویر می‌کشد.

تهران را در دو نمای ترافیک و شلوغی و روزهای رویایی ایام نوروز می‌بینید.