عکس کینگ | تصاویر

مرد چینی سینه کوه را کند+عکس

۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
یک شهروند چینی با وسایل ابتدایی مانند تیشه با کندن کانال ۱۰ کیلومتری از کوه های اطراف روستایش آب را به روستایش رساند.

به گزارش همشهری، مردی در چین برای رساندن آب به روستایش ۳۶ سال را صرف کندن کانالی در دل کوه کرد.هوآنگ‌دافای ۵۳ساله قهرمان تازه چینی‌ها با وسایل ساده‌ای مانند تیشه ۱۰کیلومتر کانال آبی را از کوه‌های اطراف روستایش طوری حفر کرده که تمام مزارع برنج آنجا را آبیاری می‌کند. او چندین سال در یک کتابخانه درباره چگونگی حفر کانال و انتقال آب مطالعه کرده و سپس کار خود را آغاز کرده بود.