عکس کینگ | تصاویر

آن سوی یاوه گویی محمد بن سلمان

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
جانشین ولیعهد عربستان در پوشش اتهام زنی به ایران، به دنبال فریب مردم و دیگر مقام های کشورش برای فرار از مسوولیت شکست تجاوز نظامی به یمن و تصاحب کامل قدرت است.

در پی آخرین عزل و نصب ها در عربستان که با تلاش برای انحصار قدرت در خانواده ملک سلمان پادشاه بیمار کنونی همراه است، محمد بن سلمان طی مصاحبه فرمایشی با شبکه العربیه (که به تازگی با پرداخت سه میلیارد دلار آن را به مالکیت شخصی خود در آورده است )ورود به جنگ یمن را لازم و ضروری دانست و در خصوص ایران با بی نزاکتی تمام تهران  را به توسعه طلبی ایدئولوژیک متهم کرد و با بیان اینکه همه رهبران سیاسی ایران اعم از راست و چپ  از یک قماش اند کشورمان را به ایجاد بی ثباتی و ناامنی تهدید کرد . 

مصاحبه محمد بن سلمان از همه شبکه های عربستان پخش شد و این نشان می دهد که وی انگیزه خاصی از این مصاحبه داشته است. از جمله اینکه انتقادهای وارده بر عملکرد خود در جنگ یمن را به حاشیه براند و زمینه را برای تصاحب کامل قدرت فراهم کند. به همین علت وی کوشید چنین وانمود کند که ورود به جنگ یمن اجتناب ناپذیر بوده  و وی چاره ای جزء آن در اختیار نداشته است حال آنکه به اذعان جمال بن عمر نماینده وقت سازمان ملل در امور حل بحران یمن این عربستان بود که مذاکرات سیاسی را به شکست کشاند و زمینه را برای جنگ فراهم کرد.

 از دیگر اهداف محمد بن سلمان از این مصاحبه که با استفاده از ادبیات غیرمودبانه و بی نزاکتانه علیه ایران همراه بود، تشدید بی اعتمادی حاکم بر روابط ایران و عربستان بود و این نشان می دهد که وی از تشدید این فضا در تلاش است با معطوف کردن توجهات افکار عمومی داخلی به آنچه که تهدید ایران القاءمی شود روند تصاحب قدرت را به سرانجام برساند و با کنار زدن رقبای داخلی خود از جمله محمد بن نایف روند انحصار قدرت در خانواده ملک سلمان را تثبیت و نهایی کند. از این رو به نظر نمی رسد کاری که محمد بن سلمان در مصاحبه با العربیه انجام داد از اجماع داخلی در عربستان برخوردار باشد اما با این حال این کشور نمی تواند خود را از بار مسئولیت هایی که وی بر این کشور تحمیل می کند، شانه خالی کند. با این اظهارات دیگر تردیدی باقی نمی ماند که در پشت حملات تروریستی که هر از گاهی در مرزهای ایران صورت می گیرد عربستان و شخص محمد بن سلمان قرار دارد و لذا  ایران می تواند ازاین اظهارات به عنوان سندی دال بر دخالت عربستان در ایجاد حملات تروریستی علیه ایران برای طرح شکایت در مجامع بین المللی استفاده کند.

همچنین محمد بن سلمان در مصاحبه از ادبیاتی استفاده کرد که به ادبیات صدام دیکتاتور معدوم عراق شباهت بیشتری داشت و لذا می توان حدس زد همان سرنوشتی در انتظار وی خواهد بود که صدام به آن دچار شد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما