عکس کینگ | تصاویر

تهرانی ها در انتخابات ریاست جمهوری چگونه رای دادند؟

۳ خرداد ۱۳۹۶
استانداری تهران، جزئیات آمار تعداد واجدین شرایط رأی دادن و آرای چهار کاندیدای ریاست جمهوری به تفکیک ۱۶ شهرستان این استان را منتشر کرد.

براساس گزارش آماری به‌دست آمده تعداد واجدین شرایط رأی دادن و تعداد آمار هریک از کاندیداهای ریاست جمهوری دراستان تهران و ۱۶ شهرستان استان به شرح زیر است:

بر اساس آمار جزئیات انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶، تعداد واجدین شرایط رأی دادن در استان تهران ۹۳۸۷۱۲۲ نفر و تعداد كل آراء مأخوذه ۶۲۱۲۷۹۴ رای بوده است.

در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری در سال ۹۲، آمار واجدین شرایط استان تهران ۷۸۸۰۹۷۶ نفر و تعداد كل آراء مأخوذه ۵۰۶۸۰۸۹ رأی بوده است.

جزئیات آمار واجدین شرایط رأی دادن در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و تعداد آرای مأخوذه و آرای کاندیداها به تفکیک ۱۶ شهرستان استان را می‌توانید در اینجا ببینید.