عکس کینگ | تصاویر

ابهام در ماجرای مرگ ملوان ایرانی کشتی آرزو

۶ خرداد ۱۳۹۶
ملوان اوکراینی کشتی آرزو که به اتهام قتل یک ملوان ایرانی در آب‌های چین بازداشت شده، برای تحقیقات قضایی به دادسرای جنایی تهران منتقل خواهد شد.هفدهم ژانويه ۲۰۱۷(۲۸دي ۹۵) كشتي آرزو متعلق به شركت كشتيراني اقيانوس خروشان كيش از چين به سمت ايران در حركت بود كه اتفاق هولناكي در آن رخ داد. درحالي‌كه كشتي هنوز در آب‌هاي چين بود، يكي از ملوان‌ها سراسيمه به سمت ناخدا رفت و گفت كه محمدحسين بحراني‌پور ملوان درجه ۲كشتي خود را به داخل آب انداخته است.

به گزارش همشهری، موضوع به برج مراقبت ساحلي اعلام و عمليات براي نجات ملوان جوان شروع شد اما ۳روز جست‌وجو به جايي نرسيد و پس از آن بود كه پرونده‌اي درخصوص مرگ مرموز ملوان ايراني در دادسراي بندرعباس تشكيل شد.

پس از بررسي‌ها مشخص شد كه قرباني لحظاتي قبل از حادثه با ملوان اوكرايني كشتي درگير شده بود و به همين دليل ملوان اوكرايني به نام آندري بازداشت و پرونده به دادسرا فرستاده شد.

شروع تحقيقات
در ادامه قاضي دادسراي ناحيه ۳۰تهران (امور بين‌الملل) دستورات لازم براي بازرسي كشتي، دعوت كاپيتان و ملوانان و تحقيق از آنها را صادر كرد. ناخداي كشتي آرزو در اين تحقيقات گفت: ساعت ۸:۴۰صبح روز حادثه در يكي از قسمت‌هاي كشتي مشغول كار بودم كه اطلاع دادند ملوان درجه ۲عرشه خودش را به داخل آب پرت كرده است. كسي كه اين ماجرا را به من گزارش كرد، ملوان اوكرايني كشتي بود. او اصرار داشت كه محمدحسين خودكشي كرده است.

من هم به سرعت به اتاق فرماندهي رفتم و ديدم كه ملوان اوكرايني آلارم كشتي را فعال كرده تا كشتي‌هاي ديگر و برج مراقبت ساحلي در جريان قرار بگيرند. پس از آن طبق قوانين بين‌المللي، دستورات لازم را براي عمليات جست‌وجو صادر كردم. همچنين به بقيه پرسنل دستور دادم كه در جاهاي مختلف ديده‌باني كنند اما نتوانستيم ملوان جوان را پيدا كنيم. وي ادامه داد: پس از اين حادثه از ملوانان ديگر كشتي شنيدم كه بين ملوان ايراني و اوكرايني درگيري رخ داده؛ به‌طوري‌كه يقه لباس ملوان اوكرايني هنگام حادثه پاره شده بود اما او مدعي بود كه ملوان ايراني خودكشي كرده است.

در ادامه ملوان اوكرايني كه در بازداشت به‌سر مي‌برد، در تحقيقات خودش را بي‌گناه دانست و اصرار داشت كه ملوان ايراني دست به‌خودكشي زده است. او درخصوص حادثه گفت: ساعت ۸:۳۷صبح به وقت محلي بود. همه‌‌چيز در عرض ۳دقيقه رخ داد. من در يكي از اتاق‌هاي كشتي سرگرم كار بودم كه ملوان ايراني وارد شد. به او گفتم ساعت كاري است و بايد به كارش برسد اما او مدعي شد كه براي رفتن به دستشويي آمده است. به او گفتم بايد به كارش برسد و او را بيرون كردم. بر سر اين موضوع با هم بحثمان شد او با مشت به من ضربه زد كه يقه لباسم پاره شد. بعد درحالي‌كه ناسزا مي‌گفت به سمت عرشه رفت و ناگهان خودش را به دريا انداخت.

با اظهارات ملوان اوكرايني، وي به اتهام قتل بازداشت شد و با توجه به اينكه جنايت در خارج از ايران صورت گرفته و براساس قانون چنين پرونده‌هايي در دادسراي جنايي تهران رسيدگي مي‌شود، پرونده به دادسراي جنايي تهران فرستاده شد و قاضي ايلخاني، بازپرس شعبه هشتم دستور احضار متهم اوكرايني و خانواده ملوان ايراني را صادر كرد. به اين ترتيب متهم به قتل كه در زندان بندرعباس به‌سر مي‌برد براي ادامه تحقيقات به تهران منتقل خواهد شد.