عکس کینگ | تصاویر

گفت و شنود/ غم و غصه!

۱۰ خرداد ۱۳۹۶
سخنگوی دولت هم کار مدیران نجومی را چپاول بیت‌المال ندانسته و آنها را «ذخیره نظام»! نامیده بود.

روزنامه کیهان در گفت و شنود خود نوشت:

گفت: وزیر نفت می‌گوید صدور گاز مجانی به ترکیه جریمه نیست!

گفتم: یعنی هدیه دولت از بیت‌المال به آقای اردوغان است؟!

گفت: دولت درباره فساد ۸ هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان هم گفته بود، فساد نبوده، معوقه بانکی بوده!

گفتم: سخنگوی دولت هم کار مدیران نجومی را چپاول بیت‌المال ندانسته و آنها را «ذخیره نظام»! نامیده بود.

گفت: چه عرض کنم؟!

گفتم: یارو اسم جوجه‌کباب را گذاشته بود «غم و غصه» و اسم شربت را گذاشته بود «درد» و برای مردم با قیافه حق به جانب تعریف می‌کرد و می‌گفت؛ اگر بدونید من هر روز چه غم و غصه‌ای می‌خورم و چه دردی به درون خود می‌ریزم!