عکس کینگ | تصاویر

سیا مدیر جدیدی برای عملیات‌های ایران تعیین کرد

۱۲ خرداد ۱۳۹۶
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) فردی به نام «مایکل دی آندرا» را به عنوان مدیر بخش عملیات‌های ایران تعیین کرده است. به گزارش تسنیم، روزنامه نیویورک‌تایمز گزارش داده سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) فردی به نام «مایکل دی آندرا» را به عنوان مدیر بخش عملیات‌های ایران تعیین کرده است.