عکس کینگ | تصاویر

موشک بعدی، مقصدش تل آویو

۷ تیر ۱۳۹۶

هم‌هم– موشک بعدی، مقصدش تل آویو

رویِ ســـرٍ رژیــمِ آلِ وحــشت …

ما اینجا مقتدر توو خونه‌هامون

اما اونا توو لونه موش، با خفت

 

از توی کشور ، موشکِ میان بُرد!

روی سرِ دشمــنامون میـــ‌‌ریزیم

ترقه بازی ، جوابش موشکه ! …

باز بخوان از موشکامون، میریزیم

 

سعــودی! و یهـــودی! و داعشی!

آتیش بازی توو خاکتون قشنگه!!

مــرد اونه با ســــلاحِ داخــلی …

بیاد توو مــیدون و فقط بجنــگه

 

– تا اینجا با دشمنای خارجی …

از اینجا با دوستای توی کشور

امیدوارم پیاممو بخونین …

تا که بشید ، یخورده معتقدتر

 

دوستی که میلرزه دلش ، میدونه

توو چشمِ ملت ، چِقَدَر سیاهه …

شوخی که نیست، هویتِ مملکت

یهِ بخشِ ویژه‌ش ، واسه‌ی سپاهه

 

هر جای دنیا که میشد انفـــجار …

با گریه میگفتی : دوباره ؟ عجب !

شیش تا موشک زدیم توو قلب داعش

واکنشت چی بود دقیقاً اون شب ؟

 

دشمنی که میکوبه ما رو، فرقش …

با دوستی که ساکته توی چیه ؟؟؟

چن ساله که رئیس جمهور ماست!

اما آخــــر نفهمـــیدیم با کیه !!! …

 

 

تیغ الشعرای فارس