عکس کینگ | تصاویر

گالري ژينوس

۱۰ مرداد ۱۳۹۶

گالري ژينوسگالري ژينوس

آدرس: تهران، خيابان دکتر‌حسين‌فاطمي ،ابتداي خيابان‌وليعصر ،پلاک‌۲۱ ، طبقه اول
روزهای تعطیل: پنجشنبه ها
ساعات کار: ۱۰ تا ۲۰
تلفن: ۸۸۹۷۵۵۷۴
پست الکترونیک: zhinoosartgallery@gmail.com

مجموعه احادیث درباره نصیحت – گینک پیکسل مرکز تولید و بازنشر محتوا شبکه های اجتماعی |گینک پیکسل

۱۰ مرداد ۱۳۹۶

فرزندم نصيحت را بپذير و به آن عمل كن كه نصيحت نزد عاقل از عسل ناب شيرين تر است

فرزندم نصيحت را بپذير و به آن عمل كن كه نصيحت نزد عاقل از عسل ناب شيرين تر است

مومن نیازمند سه چیز است: توفیقی از جانب پروردگار ، پند دهنده ای از جانب خودش ، و پذیرش نصیحت کنندگان

مومن نیازمند سه چیز است: توفیقی از جانب پروردگار ، پند دهنده ای از جانب خودش ، و پذیرش نصیحت کنندگان

مسلمان آينه برادر خويش است، هرگاه خطايى از برادر خود ديديد همگى او را مورد حمله قرار ندهيد بلكه او را راهنمايى و نصيحت نماييد و با او مدارا كنيد

مسلمان آينه برادر خويش است، هرگاه خطايى از برادر خود ديديد همگى او را مورد حمله قرار ندهيد بلكه او را راهنمايى و نصيحت نماييد و با او مدارا كنيد

 حقّ نصيحت كننده اين است كه نسبت به او فروتنى كنى، دل را براى فهم نصيحتش آماده نمايى و به سخنانش گوش دهى و اگر گفتارش درست بود خدا را شكر گويى و بپذيرى و حق شناسى كنى

حقّ نصيحت كننده اين است كه نسبت به او فروتنى كنى، دل را براى فهم نصيحتش آماده نمايى و به سخنانش گوش دهى و اگر گفتارش درست بود خدا را شكر گويى و بپذيرى و حق شناسى كنى

حقّ نصيحت خواه اين است كه به راه صحيحى كه مى دانى مى پذيرد، راهنمائيش كنى و سخن در حدّ درك و فهم و عقلش بگويى كه هر عقلى ظرفيت مخصوص خود را دارد و روش تو بايد همراه با مهربانى و رحمت باشد

حقّ نصيحت خواه اين است كه به راه صحيحى كه مى دانى مى پذيرد، راهنمائيش كنى و سخن در حدّ درك و فهم و عقلش بگويى كه هر عقلى ظرفيت مخصوص خود را دارد و روش تو بايد همراه با مهربانى و رحمت باشد