عکس کینگ | تصاویر

خانهٔ ما لوله و شوفاژ و شیرش خارجی ست/ چوب پرده، بندها ، حتی حریرش خارجی ست

۱۷ شهریور ۱۳۹۶

 

هم‌هم_ مهدی خضری، شاعر طنزپرداز شیرازی در نگاهی به نقد خرید و استفاده از کالاهای خارجی، پرداخته است که در ادامه می آید.

 

 

خانهٔ ما لوله و شوفاژ و شیرش خارجی ست

چوب پرده، بندها ، حتی حریرش خارجی ست

 

کل لیوان های ما از دم همه ایرانی اند

شربتش با سینی استیل زیرش خارجی ست

 

حس خوبی داشت مسواکی که بر دندان زدم

بعدِ تحقیقات فهمیدم خمیرش خارجی ست

 

بوی سیر ترشی مادر بزرگم عالی است !

ترشی مادر بزرگ بنده سیرش خارجی ست

 

بستنی بند محل، شاطرّه ای دارد عجیب

یکنفر میگفت : ایشان خاکشیرش خارجی ست

 

ضبط ماشین همه همسایه ها را برده اند

غیر از ماشین ما که دزدگیرش خارجی ست

 

در یکی از این کانال های مجازی بزرگ

جمله ای دیدم که فهمیدم مدیرش خارجی ست

 

گفته :  ” آرش ” می رساند تیر را آن سوی هند

البته خاطر نشان کرده ست تیرش خارجی ست

 

خواب دیدم در بهشتم یک ملک آمد جلو

گفت از این ساغر بزن مأالشّعیرش خارجی ست

 

بعد هم بردند با چشمان بسته بنده را …

سمت دوزخ، دیدم اما قیف و قیرش خارجی ست

 

 

 

مهدی خضری