عکس کینگ | تصاویر

بازی‌خطرناک‌غرب برای حمله‌ به سوریه

۲۲ اسفند ۱۳۹۶

http://kingpixel.ir/wp-content/uploads/2018/03/1396121613302166135477910.jpg

بشار اسد:اتهام استفاده از سلاح شیمیایی ترفند غرب برای حمله به سوریه است / رئیس جمهوری سوریه گفت: اتهام های غرب مبنی بر استفاده از سلاح شیمیایی بهانه ای برای حمله به ارتش سوریه بوده، همان گونه که پیشتر با این ترفند فرودگاه الشعیرات بمباران شد.