عکس کینگ | تصاویر

فعالان مظلوم‌محیط‌زیست یا مجریان مرموز در ایران؟

۲۲ اسفند ۱۳۹۶

http://kingpixel.ir/wp-content/uploads/2018/03/13961219130924546135770010.jpg

فعالان مظلوم محیط زیست یا مجریان مرموز «پروژه GEOINT» در ایران؟ / یک تیم جاسوسی می تواند با آزمایش خاک یا گونه‌های گیاهی، متوجه نوع سوخت مورد استفاده در موشک‌های ایرانی و تحولات آن شود؛ اقدامی که حتی از عهده پرنده‌های ویژه جاسوسی آمریکا مانند پهپاد آرکیو برنمی‌آید.