عکس کینگ | تصاویر

دفاع از تهاجم غیرقانونی!!!

۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

http://kingpixel.ir/wp-content/uploads/2018/04/13970127144854346138662310.jpg

نمایندگان آمریکا، انگلیس و فرانسه در سازمان ملل متحد : آماده حمله مجدد به سوریه هستیم / نمایندگان آمریکا، انگلیس و فرانسه در سازمان ملل متحد با دفاع از تهاجم غیرقانونی خود به سوریه مدعی شدند اگر لازم باشد باز هم حاضریم به این کشور حمله کنیم.