عکس کینگ | تصاویر

مجموعه عکس نوشته درباره عید فطر

۲۳ خرداد ۱۳۹۷

مجموعه ی تصویر نوشته زیبا درباره عید سعید فطر

مجموعه عکس نوشته درباره عید فطر

مجموعه عکس نوشته درباره
عید فطر ۱

مجموعه عکس نوشته درباره عید فطر

مجموعه عکس نوشته درباره
عید فطر ۲

مجموعه عکس نوشته درباره عید فطر

مجموعه عکس نوشته درباره
عید فطر ۳

مجموعه عکس نوشته درباره عید فطر

مجموعه عکس نوشته درباره
عید فطر ۴

و چون شب عید فطر فرا رسد

خداوند پاداش عمل کنندگان را

بدون حساب و شمارش ببخشد

مجموعه عکس نوشته درباره عید فطر

مجموعه عکس نوشته درباره
عید فطر ۵


مجموعه عکس نوشته درباره عید فطر

مجموعه عکس نوشته درباره
عید فطر ۶

اللهم اهل الکبریاء و العظمة

مجموعه عکس نوشته درباره عید فطر

مجموعه عکس نوشته درباره
عید فطر ۷

روز آخر چقدر عرفانیست

چشم هایم عجیب بارانیست

عطر جنت تمام شد افسوس

آخرین لحظه های مهمانیست

مجموعه عکس نوشته درباره عید فطرمجموعه عکس نوشته درباره
عید فطر ۸

امام علی(ع): «آگاه باشید که این روز روزی است که خدا آن را برای شما عید قرار
داده و شما را برای آن اهل قرار داده است. پس خدا را یاد کنید تا خدا نیز شما را
یاد کند و دعا کنید و از او بخواهید تا بر شما مستجاب کند و زکات فطره خویش را
بپردازید که آن سنت پیامبر شماست و واجبی از سوی خداست»

مجموعه عکس نوشته درباره عید فطر

مجموعه عکس نوشته درباره
عید فطر ۹

عید سعید فطر مبارک

مجموعه عکس نوشته درباره عید فطر

مجموعه عکس نوشته درباره
عید فطر ۱۰

عید فطر تبریک و تهنیت باد